Kwese – Flaggy Alley
 Kwese – Harare Cityscape
 Kwese – Harare Forest
 Kwese – Jozi Cyclist
 Kwese – Jozi Elephants
 Kwese – Jozi Puddle
 Kwese – Jozi Street
 Kwese – Lagos Boat Ride
 Kwese – Lagos Bridge
 Kwese – Nairobi Lunch
 Kwese – Nairobi Mobile Office
 Kwese – Nairobi Rooftop
 Kwese – Rooftop
 Kwese – Zanzibar Beach
 Kwese – Zanzibar Street Soccer
 Kwese – Zanzibar Terrace
 Kwese – Behind The Scenes Montage
 Kwese – Network Toolkits Montage
 Kwese – EPG Demo Montage
 Kwese – Network Idents
 Kwese – Network & Channel Branding
 Kwesé – Network Idents Montage
Killer Robot

Tags